ЗАЕДНО
В БЪДЕЩЕТО

ДИГИТАЛНО СВЪРЗВАНЕ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

Опит, споделен капицитет и нови хоризонти

КАНДИДАТСТВАЙ МУЛТИМЕДИЯ ЕКИП